رفع اشکال درCT BAY 6 - پست 400 کیلوولت سد نیروگاه شهید عباسپور : مدیر پست های بلافصل در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان از تعمیر CT به علت نشت روغن ، در پست 400 سد عباسپور توسط گروه پست های بلافصل شرکت خبر داد. | رفع اشکال درCT BAY 6 - پست 400 کیلوولت سد نیروگاه شهید عباسپور : مدیر پست های بلافصل در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان از تعمیر CT به علت نشت روغن ، در پست 400 سد عباسپور توسط گروه پست های بلافصل شرکت خبر داد. | رفع نشتی از بوشینگ ترانسفورماتور ۱۳۲ کیلو ولت پست سد و نیروگاه مارون : مدیر پست های بلافصل در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان از تعمیر و سرویس بوشینگ ترانسفورماتور ۱۳۲ کیلو ولت سد مارون خبر داد. | آغاز عملیات اجرایی علاج بخشی سومین آبراهه تخلیه تحتانی سد دز : مدیر پروژه علاج بخشی شیرهای کشاورزی سد دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از آغاز عملیات اجرایی علاج بخشی سومین آبراهه تخلیه تحتانی سد دز خبر داد. | نصب و تکمیل باس بار 91 پست 400 کیلو ولت سد و نیروگاه کرخه : مدیر پست های بلافصل در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان از نصب و تکمیل باس بار 91 BAY جدید پست 400 کیلو ولت سد کرخه توسط گروه پست های بلافصل شرکت خبر داد. |
امروز : شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳
سه شنبه / ۱۰ دی ۱۴۰۲ / ۱۱ : ۰۳
دسته بندی : فنی
کد خبر : 100000175
خبرنگار : حسن کریمی
تست های سالیانه ترانسفورماتورهای نیروگاه دوم سد شهید عباسپور انجام شد

معاون اجرایی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی سازمان آب و برق خوزستان از تست های سالیانه ترانسفورماتورهای نیروگاه دوم سد شهید عباسپور خبر داد.

“امیر محمودی”  گفت: با توجه به برنامه ریزی نگهداری از تجهیزات اصلی نیروگاه ها و دستور کار صادره از سوی شرکت تولید و بهره برداری سد شهید عباسپور، کلیه تست های  ارزیابی ترانسفورماتورهای نیروگاه دوم توسط کارگروه پست و ترانس شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی سازمان آب و برق خورزستان انجام پذیرفت.

وی افزود: ترانسفورماتورهای قدرت بعنوان یکی از تجهیزات مهم و گران قیمت در بهره برداری مطمئن و پایدار واحدهای نیروگاهی نقش بسزایی دارند، به همین منظور تست های روتین سالیانه شامل نمونه گیری روغن و تست های TTR ، RW ، TD  و همچنین قدرت عایقی هر ساله بصورت منظم و با هماهنگی بهره بردار اجرا و پس از اطمینان از سلامت آنها مورد بهره برداری قرار می گیرد.

ارسال نظر

ارسال

لیست نظرات