رفع اشکال درCT BAY 6 - پست 400 کیلوولت سد نیروگاه شهید عباسپور : مدیر پست های بلافصل در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان از تعمیر CT به علت نشت روغن ، در پست 400 سد عباسپور توسط گروه پست های بلافصل شرکت خبر داد. | رفع اشکال درCT BAY 6 - پست 400 کیلوولت سد نیروگاه شهید عباسپور : مدیر پست های بلافصل در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان از تعمیر CT به علت نشت روغن ، در پست 400 سد عباسپور توسط گروه پست های بلافصل شرکت خبر داد. | رفع نشتی از بوشینگ ترانسفورماتور ۱۳۲ کیلو ولت پست سد و نیروگاه مارون : مدیر پست های بلافصل در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان از تعمیر و سرویس بوشینگ ترانسفورماتور ۱۳۲ کیلو ولت سد مارون خبر داد. | آغاز عملیات اجرایی علاج بخشی سومین آبراهه تخلیه تحتانی سد دز : مدیر پروژه علاج بخشی شیرهای کشاورزی سد دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از آغاز عملیات اجرایی علاج بخشی سومین آبراهه تخلیه تحتانی سد دز خبر داد. | نصب و تکمیل باس بار 91 پست 400 کیلو ولت سد و نیروگاه کرخه : مدیر پست های بلافصل در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان از نصب و تکمیل باس بار 91 BAY جدید پست 400 کیلو ولت سد کرخه توسط گروه پست های بلافصل شرکت خبر داد. |
امروز : شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳
سه شنبه / ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ / ۰۷ : ۴۱
دسته بندی : فنی
کد خبر : 100000213
خبرنگار : حسن کریمی
رفع اشکال از آرمیچر مین اکسایتر ژنراتور واحد شماره ۸ نیروگاه دز

مدیر تعمیرات ناحیه سد دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی سازمان آب و برق خوزستان از رفع اشکال از آرمیچر مین اکسایتر ژنراتور واحد شماره ۸ نیروگاه دز خبر داد.

“رضا بابادی” گفت: با دریافت گزارش نقص مبنی بر وجود جرقه در کموتاتور آرمیچر مین اکسایتر سیستم تحریک ژنراتور واحد شماره ۸ این موضوع توسط اداره الکتریک تعمیرات جاری ناحیه دز مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی مشخص شد که به دلیل عمر زیاد و کارکرد بالا، سطح تیغه های کموتاتور ناهموار شده بود که به سنگ زنی و هموار سازی سطح تیغه ها نیاز داشت، لذا با هماهنگی های انجام شده با دستگاه نظارت شرکت تولید و بهره برداری نیروگاه دز در زمان اورهال ماهیانه به صورت فشرده  عملیات سنگ زنی و پرداخت سطح تیغه های کموتاتور و ترمیم سطح آرمیچر انجام شد.

رضا بابادی عنوان کرد: سیستم تحریک ژنراتور واحد ۸ پس از دمونتاژ و عملیات سنگ زنی و پرداخت سطح تیغه های آرمیچر مین اکسایتر، با همکاری گروه های مکانیک و الکتریک و سیستم تحریک مجدداً مونتاژ و واحد بدون جرقه در اکسایتر وارد مدار شبکه سراسری برق کشور شد.

ارسال نظر

ارسال

لیست نظرات